اندکی سکوت

میلرزم

بر اندامم

بر تمام احساسم

سرشارم از احساس تلاطم

انگاه که میخواهی با نفسی عمیق پرواز کنی

شیرجه بزنی

گام برداری و نفس بکشی

این است تقدیر روز و شب من

که درگیر تناقضها باشم

و در درون

ملتهب در جستجوی ارامشم

و اندکی سکوت

/ 2 نظر / 27 بازدید
نرجس خالوئی

من نیز گاهی در درون ملتهبم در جستجوی آرامشم و آن را خودی که دارم طلب میکنم

پرندیک

چقدم که واسه خودت نوشابه باز کردی!!!!!!!!!!!!