فرصتها می گذرند!

سلام

یادم می آید روزی را که نوشتم بر این سر در

جام و جودم ز جود وجودش سرشار

...

و حال می نگارم

فرصتها در گذرند

حریص باش در بدست آوردنشان

و عزیز باش در نگه داشتن شان

 

فصلی جدید روحی جدید

/ 0 نظر / 16 بازدید