عيدی

سلام

عيدتون مبارک

ديروز برای اولين بار من به کوچکترين عضو خانواده همسرم عيدی دادم. اين اولينها هميشه بيادم خواهند ماند. اولينهايی که حيات دارند... اولينهايی که زندگی دارند.... فکر می کنم دليل کافی برای بودنم موجود است. و اين است حس حضور انسان در وادی زندگی!

نکته: البته بعضی از عيدی ها خيلی خوبند مثل امتيازهای برگ سبز مدرسه خاتم که برای معلم گرچه هيچ ارزشی ندارن اما حال ميده همين جور هی بذل و بخشش کنيم!

 قابل توجه آقا معلم

/ 2 نظر / 5 بازدید
یه معلم

سلام . قدوسی می گه باید پول بدی .

یک دوست

سلام اینجوری که نمیشه. سادات باید به همه عیدی بدن، منهم منتظرم........ و چه سخت است انتظار......