نشسته بر روانم

کلام از برای کلام

خط از برای خط

واکاوی از برای واکاوی

جستجو برای یافتن

نشسته بر روانم صبر برای یافتن تو

نسشته بر روانم عدم تقلا برای دیدن تو

مرافب خودت باش

/ 0 نظر / 24 بازدید