تواضع عیسی (ع)

 سلام

امروز نیز با دو روایت از اصول کافی کلینی کتاب عقل باب تواضع شما را مهمان می کنم. (این هم هفته یک مهمانی. تا شما ما را کی مهمان می کنید؟)

 قربان حضرت عیسی (ع) بروم که روایتهاش همه رو مست می کنه.

آقای مجابی هم که دائم به ما میگن سلام حضرت عیسی!

 بنده هم خدمتشون عرض کردم که این سلام شما بیشتر به حضرت ایشان (ع) می رسد و ما را نیز در ثواب کارتان شریک کنید!

نقل است از عیسی بن مریم که او گفت: ای گروه حواریون! مرا بشما حاجتی است، آنرا برآورید. گفتند حاجتت رواست یا روح الله. پس برخواست و پاهای ایشان را بشست. آنها گفتند: ما بشستن سزاوارتر بودیم یا روح الله. فرمود: همانا سزاوارترین مردم بخدمت، عالمانند. من تا این اندازه تواضع کردم تا شما بعد از من در میان مردم چون من تواضع کنید. سپس عیسی فرمود: بنای حکمت بوسیله تواضع ساخته شود نه بوسیله تکبر چنانکه زراعت در زمین نرم میروید نه در کوه.

حواریون

 رسول خدا فرمود: حواریون از عیسی پرسیدند: یا روح الله با که بنشینیم فرمود: با کسی که دیدارش شما را بیاد خدا اندازد و سخنش دانش شما را زیاد کند و کردارش شما را به آخرت تشویق کند.

حکایت عجیبی است بر عرش بودن و فرشی بودن!حقا که ایشان درست فرمودند مایه رشد عالم خاکی بودن اوست.هرچه بیشتر خود را واکاوی کنی٬ رنگت طلایی تر می شود.

/ 4 نظر / 8 بازدید
سرمدستان

سید جان سلام از ضیافت مهمانیت که برگشتم متوجه شدم مش رجب نیامده رفتم چای ریختم تا همکارم بخورند که یهو مش رجب رسید خلاصه امروز نتونستم تمرین تواضع کنم تا بعد یا علی

...

سلام بعضی وقت ها آدمهایی رو دیدم که از بس متکبر بودند تواضع می کردند... و گاهی آدم هایی دیدم که از بس متواضع بودند برای این که تکبر تواضع نگیردشون تواضعشون رو پنهان می کردند ولی سایه شرم زیر چشماشون لوشون می داد... و آدمهایی که وقتی کسی رو می دیدند که می تونستند بهش فخر بفروشند خجالت می کشیدند که فکر کنند که متواضعند...

آرام

سلام هر چه به تفکر اندازد خیر است وهر کس بانی این خیر شود خدایش سلامت دهاد ( ما نثر قدیممونم بد نیست ![لبخند]) آرامش طوفانی ما طوفانی بود امدیم ببینیم شما هم جدید دست به قلم شده اید یا نه که دیدیم بله ، همه طوفان به پاکرده اند