باور من!

بارها به باورت شک کردم
یا تو در رویای من هستی
یا من در خبال تو
وقتی همه چیز در زندیگیم رنگ مجاز گرقته است،
دیگر وقت کندن است
دیگر وقت جدایی ست
زیرا همه چیز رفتنیست

/ 0 نظر / 16 بازدید