عمو سبزی فروش صفر درجه

امشب مراسم افطار مرکز صلح و محیط زیست است. فکر کنم اینم یک تنوعیه که آدم قبل از اینکه مراسمی اجرا بشه برنامه اش رو بگه.

به همت آقای مهندس مجابی شب شعری برگزار خواهد شد. در آن مراسم من می خواهم سه قطعه بخوانم که اشتراک آنها در این است که هر سه را من نگفتم!

اولین قطعه را با تلاش دوست هم دانشکده ایم کیومرث سفیدی می گویم آنهم قطعه آواز انتهای سریال مدار سفر درجه است:

وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید
وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید
وقتی زمین ناز تو را در آسمانها می کشید
وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می چشید
من عاشق چشمت شدم نه عقل بود ونه دلی
چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی
یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود
آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد
آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد
من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی
چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

قطعه دوم قطعه ای است که از آن خیلی حال بردم!!!!

آواز استاد شجریان و شعری از مرحوم جواد آذر:

بی همزبان

هر دمی چون نی، از دل نالان، شکوه ها دارم

روی دل هر شب، تا سحرگاهان، با خدا دارم

هر نفس آهیست!

کز دل خونی

لحظه های عمر بی سامان

 می رود سنگین

اشک خون آلود هم دامان

 می کند رنگین

به سکوت سرد زمان

به خزان زرد زمان

نه زمان را درد کسی

نه کسی را درد زمان

بهار مردمی ها دی شد

زمان مهربانی طی شد

آه از این دمسردی ها خدایا!

نه امیدی در دل من

که گشاید مشکل من

نه فروغ روی مهی

که فروزد محفل من

نه همزبان درد آگاهی

که ناله ای خرد با آهی

داد از این بی دردی ها خدایا!

نه صفایی ز دمسازی به جام می

که گرد غم ز دل شوید

که بگویم راز پنهان

که چه دردی دارم بر جان

وای از این بی همرازی خدایا!

وه که به حسرت عمر گرامی سر شد

همچو شراری از دل «آذر» بر شد و خاکستر شد

یک نفس زد و هدر شد

روزگار ما بسر شد

چنگی عشقم راه جنون زد

مردم چشمم جامه به خون زد

دل نهم ز بی شکیبی

با فسون خود فریبی

چه فسون نا فرجامی

به امید بی انجامی

وای از این افسون سازی خدایا!

 

وقطعه سوم من مربوط به خاطره ای است خوشمزه و شاد: عمو سبزی فروش!!!

449456270_fb592f42c1.jpg?v=0

داستانی که در زیر نقل می‌شود، مربوط به دانشجویان ایرانی است که دورانسلطنت «احمدشاه قاجار» برای تحصیل به آلمان رفته بودند و آقای «دکتر جلالگنجی» فرزند مرحوم «سالار معتمد گنجی نیشابوری» برای نگارنده نقل کرد:

«ما هشت دانشجوی ایرانی بودیم که در آلمان در عهد «احمد شاه» تحصیلمی‌کردیم. روزی رئیس دانشگاه به ما اعلام نمود که همۀ دانشجویان خارجیباید از مقابل امپراطور آلمان رژه بروند و سرود ملی کشور خودشان رابخوانند. ما بهانه آوریم که عدۀ‌مان کم است. گفت: اهمیت ندارد. از برخیکشورها فقط یک دانشجو در اینجا تحصیل می‌کند و همان یک نفر، پرچم کشور خودرا حمل خواهد کرد، و سرود ملی خود را خواهد خواند.

چاره‌ای نداشتیم. همۀ ایرانی‌ها دور هم جمع شدیم و گفتیم ما که سرودملی نداریم، و اگر هم داریم، ما به‌یاد نداریم. پس چه باید کرد؟ وقت همنیست که از نیشابور و از پدرمان بپرسیم. به راستی عزا گرفته بودیم که مشکلرا چگونه حل کنیم. یکی از دوستان گفت: اینها که فارسی نمی‌دانند. چطور استشعر و آهنگی را سر هم بکنیم و بخوانیم و بگوئیم همین سرود ملی ما است. کسینیست که سرود ملی ما را بداند و اعتراض کند.

اشعار مختلفی که از سعدی و حافظ می‌دانستیم، با هم تبادل کردیم. امااین شعرها آهنگین نبود و نمی‌شد به‌صورت سرود خواند. بالاخره من [دکترگنجی] گفتم: بچه‌ها، عمو سبزی‌فروش را همه بلدید؟. گفتند: آری. گفتم: همآهنگین است، و هم ساده و کوتاه. بچه‌ها گفتند: آخر عمو سبزی‌فروش که سرودنمی‌شود. گفتم: بچه‌ها گوش کنید! و خودم با صدای بلند و خیلی جدی شروع بهخواندن کردم: «عمو سبزی‌فروش . . . بله. سبزی کم‌فروش . . . بله. سبزی خوبداری؟ . . . بله.» فریاد شادی از بچه‌ها برخاست و شروع به تمرین نمودیم. بیشتر تکیۀ شعر روی کلمۀ «بله» بود که همه با صدای بم و زیر می‌خواندیم. همۀ شعر را نمی‌دانستیم. با توافق هم‌دیگر، «سرود ملی» به این‌صورت تدوینشد:

عمو سبزی‌فروش! . . . بله.
سبزی کم‌فروش! . . . . بله.

سبزی خوب داری؟ . . بله.

خیلی خوب داری؟ . . . بله.

عمو سبزی‌فروش! . . . بله.

سیب کالک داری؟ . . . بله.

زال‌زالک داری؟ . . . . . بله.

سبزیت باریکه؟ . . . . . بله.

شبهات تاریکه؟ . . . . . بله.

عمو سبزی‌فروش! . . . بله.

این را چند بار تمرین کردیم. روز رژه، با یونیفورم یک‌شکل و یک‌رنگ ازمقابل امپراطور آلمان، «عمو سبزی‌فروش» خوانان رژه رفتیم. پشت سر مادانشجویان ایرلندی در حرکت بودند. از «بله» گفتن ما به هیجان آمدند و «بله» را با ما همصدا شدند، به‌طوری که صدای «بله» در استادیوم طنین‌اندازشد و امپراطور هم به ما ابراز تفقد فرمودند و داستان به‌خیر گذشت)فصلنامۀ «ره‌ آورد» شمارۀ ۳۵، صفحۀ ۲۸۶-۲۸۷)

/ 2 نظر / 36 بازدید
نيلوفر

سلام می خواستم دعوتت کنم اگه کفشات سياه نيست يه سری به وبلاگم بزنی

محمد

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله