هسته رزدآلو

سلام امروز يک کمکی قاطی کردم و می خوام بزنم به وادی سياست.... چند تا سوال اينجام مونده نمی دونم از کی بپرسم!

  • ببينم مگه نداريم که : آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ پس چرا اين قدر قاطی کرديم که حالا هسته زردآلو مون داره ميره شورا و ال می کنيم و بل می کنيم؟
  • يه چيز ديگه که اينجام گير کرده اينه که آيا ما واقعا تنها حق مسلم ما که قاطعانه پشتش وايستاديم فقط همين هسته است يا اينکه ما چيزهای ديگری هم داريم که حق مسلم ماست؟
  • يه سوال ديگم اينه که اگه يکی از طرف مردم وکيل می شه تا چه حدی بايد پای حق موکلش وايسته آيا تا پای جون موکلش بايد واسته؟
  • اينم سوال آخرم قولم ميدم کمتر وارد اين وادی بشم: نقش هشت سال تلاش يه بنده خدايی که اصلا بوجود آمدن اين هسته ناشی از کارهای اونه کجاست؟
  • به نظرم هم يکمی اين نظرات که با آب و تاب داده شده همچين يکمی ها ضايعست! شما روزنامه ها رو بخونين می بينين!

ممنون از تحملتون

/ 2 نظر / 7 بازدید
angelbaby

گير که بخوان بدن ميدن حتی به هسته ی زرد آلو ! شاد زی .