سرو خرامان منی ای رونق بستان من

و عشق همیشه در مراجعه است

چه در میان اشک آه باشی 

چه در میان لبخند و ماه

عشق هم آفت است و هم موهبت

آفت است زیرا ادعای تو را می آزماید 

و موهبت است زیرا تورا با دنیایی که جدید آشنا می کند

تصور کن

روزی از داشتن یک تلوزیون سیاه و سفید لامپی

به ال ای دی سه بعدی برسی و همه دنیا را گونه ای دیگر ببینی

ایکاش همواره در مراجعه باشد این عشق و ایکاش ....

/ 2 نظر / 19 بازدید
مهاجر

خيلي خيلي زيبا بود

مهاجر

دوست دارم بگم: عشق در مراجعه نيست بلكه پابرجاست اگر در اشك آه ديده اي و در لبخند و ماه عشق نه آفت است نه موهبت چشم روح توست براي ديدن ادعايت و ديدن دنياي جديد عشق را با ماديات زندگي نسنج بلكه تصور كن روزي نابينايي بينا شود و چه روزيست براي او وقتي تصوير با لمس و بو ادغام شود! آرزو كن عشقت پا برجا بماند و نه در مراجعه كه عشق در مراجعه، (اي كاش) مياورد، ولي عشق پا برجا ( شكر)!