بوسه هایم بر نوازشهایت

نگاهم و نگاهت

همچون شکارچی و آهویی

همچون غرش شیری در آغوشی

همچون بارانی بر جنگلی و دریایی

و فضای فشار آغوشت

و صدا تپش قلبت

و آغاز می شود رویایم در بهشت رویاهایت

نفسهایم به شمارش افتاده است

مهلت بده به نفسهایم

و نور ده در آغوشت

افق زیبایت را در پای کوهپایه به نظاره نشسته ام.

چه حس زیباییست وابستگی ( در عین استقلال)

چه حس زیباییست همراهی ( در عین تنهایی)

بیدارم کن

بیدارم کن

وقت واقعیت فرا رسیده است

/ 0 نظر / 13 بازدید