یلدای من امسال رونق ندارد

سلام

ثبت می کنم

یکایک وقایع روزگار را

تا برآیند آنها

در تاریخ نگاری روانم موثر واقع شوند

رقت

پسر عم من رفت.

همبازی کودکی 

اوج رفاقت و مرام و معرفت

راد مردی استوار

دوستداشتنی

پرواز کرد.

بیدار شد.

و ما همچنان خفتگان

خدا حافظ علی سروش!

نگاشتن نامت نیز با مرور خاطرات همراه است.

چه نیک نامی

چه نیک خاطراتی

ببار ای باروون ببار

....

/ 4 نظر / 18 بازدید
مریم

[ناراحت]

زمهرير

سلام ، تسليت ميگم بهتون و اميدوارم خدا به خانواده اش صبر بده [ناراحت] در هر لحظه زندگي / مرگ / زندگي را تجربه مي كنيم ولي بازهم سخته ...

زیتون

امام صادق : "ماسردی را با گرمی ...درمان می کنیم /دانش نامه احادیث پزشکی - حدیث اول " ایام بالا بودن اسیدبدن (سرماخوردگی)عسل که گرم وخشک است بخوریم اسیدوباز متوازن میگردد نیازبه دارو درمانی نداریم پیغمبر:برشمابادخوردن مویز ...اخلاق را نیکو میکند... امام مجتبی:ان احسن الحسن خلق الحسن امام رضا:روغن زیتون بودار اعصاب را قوی میکندوآتش غضب را خاموش ... امام کاظم:نزدیکترین شما به خدا خوش خلق ترین شمااست فاطمه زهرا :بهشت پاداش خوشروئی است