نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

هیسسس

آرام باش

می دانم

می دانی که می دانم

قول می دهم که کسی نفهمد

قول می دهم!

اما...

نفسهایم را چه کار کنم؟

نگاهم را چه کار کنم؟

آنها مرا فاش خواهند ساخت

و باز یادت و باز نگرانت

/ 2 نظر / 47 بازدید
خريد

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد[گل]