قلب

قلبم در تپیدن است

هم صدای حیات دارد

و هم صدای ممات

هم صدای جنبش دارد

و هم صدای سکون

هم خروش است

و هم سکوت

قلبم تپش دارد و نفسم چرخه زندگی مرگ زندگی را به خاطرم می آورد...

چه زندگی جالبی

هم نفست یادآور زندگی است و هم قلبت

گاه میزند و گاه نمی زند

گاه زور می زند و گاه روان است

قلبم

همانند قلمم

قلب در کنار قلم

می توانم؟ آیا؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
"مهاجر"

برقرار باد قلب ونفس اثر قلمتان تا دنیا دنیاست [گل]