بهار

بهار یک نقطه دارد 

نقطه ای بر آغاز

نقطه ای بر شروع دوباره

زندگی تان بهاری باد

/ 2 نظر / 29 بازدید
مریم.ع

سال نو مبارک با بهترین آرزوها برای شما استاد خوبم

ازی

اقا عیسی این روزا خیلی به خودم صدمه می زنم. مثلا پام شکست و دوباره چند روز پیش با صورت خوردم زمین و گونه ام اسیب دید و معمولا خیلی به در و دیوار م یخورم. چه طور می تونم بفهمم پیام ناخوداگاهم چیه تا از صدمه زدن به خودم دست بردارم/؟ من انر}ی ارتمیس رو تا حالا خوب زندگی کرده بودم ولی الان دارم به خودم استراحت و ارامش می دم ولی کماکان این صدمه زدن ها به خودم ادامه داره. چه طور می تونم پیامش رو درک کنم تا ازش بگذرم؟