داستان مرگ و پشیمانی

داستان مرگ در دستم

اما افسوس می خورم که یار دلنوازم را اشتباه انتخاب کردم

رند تشنه لب بودم و آبی در کار نبود و یار مرا تشنه نمی دید.

ولی شناسان نیز رفته بودند از این ولایت

پشیمانم

پشیمانم که بر دیوار چه کسی یادگاری نوشته ام!

/ 0 نظر / 16 بازدید