گامهایی در روان برای مواجه با حقیقت

نه آنچنان که تو گویی

نه آنچنان که برآید

همه دم زنیم ز حقیقت

تا که باز بر چه آید

همه عیان دانیمش

لیک

تلاشی مذبوحانه

با تمام قدرت فوت می کنیم مه را

آیا می توانیم از پس آن برآییم؟

/ 0 نظر / 17 بازدید