ثبت در جریده حیرت های من

انسانیم 

و بدین دلیل است که از دیدن انسان خسته نمی شوم

انسانیم و با زمان بازی دوگانه داریم

گاه در حسرت زمان از دست رفته ایم

و گاه در آرزو سرعت گذران زمان

این چه سر عجیبیست

و چه مسیر عجیبی

در تلاشیم تا برای گذر سریعتر زمان بهانه ای پیدا کنیم.

و

در برهه ای دیگر از نداشتن زمان اضافی نالان هستیم.

به گمان من رمز انسان بودن ما توانایی سکوت است

ما انسانیم چون سکوت می کنیم و می توانیم با سکوتمان فریاد بزنیم.

ازاده در فریاد زدن یعنی قدرت مرزگزاری

 

و ما گاهی با این نگاه پا به دنیای هستی می گذاریم.

/ 1 نظر / 30 بازدید
مریم

:)