خدا را دوست می دارم

خدا را دوست می دارم

زیرا

یاد تو او را به یادم می آورد ( شاید هم بر عکس)

نمی دانم هایم را به خوبی می دانی

نمی خواهم هایم را نیز بخوبی می خواهی

و همچون عقاب بر فراز رویت می ایستم تا نگاهی خدایگونه بر تو داشته باشم.

و تو همچنان احساس امنیت می کنی...

آرام بمان...

/ 0 نظر / 14 بازدید