آن که می ماند

و کتاب مرد مرد را ورق می زدم

به شعری از رابرت بلای رسیدم:

من٬ من نیستم

آن دیگری من است

کنار من راه می رود و من او را نمی بینم

آن که گه گاه ملاقاتش می کنم

و آن که می بخشد و شیرین است                                      زمانی که من متنفرم

و آن که ساکت می ماند                                                     زمانی که من ناطقم

آن که بیرون قدم می زند                                                     زمانی که من منزلم

آن که می ماند                                                                   زمانی که من مرده ام

و باز هم می نویسم...

/ 4 نظر / 4 بازدید
دولت صحبت

اينطوری وبت خيلی بيشتر شبيه سرفه های روح شد...

مهرداد طهماسبی

سلام عيسی جان حالت خش بيد؟اين شعر رابرت بلای تو مايه های من نه منم بود. واقعا که! آخه اينم شعر بود که درآوردی. اشک اين بنده خداها رو درآورد. از اين به بعد خواستی شعر بنويسی از شعر های استاد آی خانوم کجا کجا!!!! بنويس

الياس پهلوان

سلام کامنتهای ابتکار سبز باز نشدندبپرسيد:سلام از دستبرد به بنياد بنويسيد.خبر هزينه های سفر آقای خاتمی رارهبری می دهد درست است يانه؟