باز آمدم!

سياه سياهم

با زرد هماهنگم کن استاد

گاه حجم يک کلاغ کنتراست يک تابلو را حفظ می کند

سلام

خيلی تنبلی کردم برای نوشتن!!!!!! شايدم واقعا سرم شلوغ بوده!!!۱ نمی دونم در هر صورت حسين پناهی باعث شد که من دوباره بنويسم. خدا رحمتش کناد!

پریروز توی جشن قهرمان زمين که برای مادرم گرفته بوديم (!) يکی از بروبچ خاتم اومد و منو ياد گذشته ها انداخت!!!!!!! ياد بازی ها داد زدنها!!! شيطونی هاشون و ......

فکر نمی کردم ديگر مجالی برای نوشتن برام مونده باشه با اين حال تو فکر اينم که يک سرب مباحثی رو راه بندازم در کنار سرفه های روحم!

ممنون که هنوز به من سر می زنيد!!!!!

مرسی 01.gif

/ 2 نظر / 7 بازدید
کیومرث

ممنون عیسی جان من هم در اولین فرصت توی ادبی شما رو لینک میکنم . راستی مشهد نمی یاین با حاج خانوم البته؟؟!!!!