جهنم اشتباهی

درویشی می گفت: روزی از روزها مردی بود که زندگی اش را با عشق و محبت پشت سر گذاشته بود. وقتی او مُرد٬ همه می گفتند به بهشت رفته است... هیچکس از او بدی ندیده است... آدمی مهربانی مثل او حتما به بهشت می رود.

مرد نیک کردار وارد برزخ شد و منتظر ماند. فرشته نگهبانی که باید او را راه می داد٬ نگاه سریعی به فهرست نامهای بهشتیان انداخت و وقت نام او را نیافت٬ او را به جهنم فرستاد.

در جهنم هیچکس از آدم دعوت نامه یا کارت شناسایی نمی خواهد ... هرکس به آنجا برسد می تواند وارد شود. مرد وارد شد و همانجا ماند... چند روز بعد شیطان با خشم به سوی دروازه بهشت آمد و یقه فرشته نگهبان را گرفت . گفت این کار شما چه معنایی دارد؟14.gif

نگهبان که نمی دانست موضوع از چه قرار است پرسید: مگر چه شده؟07.gif

شیطان که از شدت خشم سرخ شده بود و زبانه می کشید گفت: آن مرد را که به جهنم فرستادید٬ آمده و کار و زندگی ما را به هم ریخته... از وقتی که رسیده نشسته و به حرفهای دیگران گوش می دهد و به درد دلشان می رسد. حالا همه جهنمی ها دارند با هم گفتگو می کنند و یکدیگر را به آغوش می کشند و می بوسند! جهنم که جای این کارها نیست! لطفا این مرد را پس بگیرید.45.gif

وقتی قصه به پایان رسید٬ درویش گفت: در زندگی با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف در جهنم افتادی٬ خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند.

منبع: همان

(چی شده من این دو روزه گیر به شیطان دادم؟ خدا به خیر بگذرونه!)

/ 3 نظر / 5 بازدید
تسليم عشق

رفتم به کنار رود سر تا پا مست رودم به هزار قصه میبرد ز دست چون قصه درد خویش با او گفتم لرزید و رمید و رفت و نالید و شکست ...تسليم عشق اپديت شد منتظر شما هستم

ر.موسوی

چشم همه ما را بسته بودند.... با هم صحبت می کرديم تازه فهميديم همه با همان اتوبوس آمده بوديم ولی.. من که سردم بودُ علی از گرما در اتوبوس غش کرده بود... ياد اتاق تاريک و فيل مولانا افتادم کدوم بهشت کدوم جهنم. همش خودمونيم که فرق می کنيم.

خاطره

سلام انقدر دفعه پيش(پیام پایینی) بايد جواب می دادم يادم رفت راجع به مطلبت هم بنويسم!!! ببين پسر جان اگر لذت خر سواری را می دانستی ديگر هوس اسب سواری نمی کردی ما که يه عمره سوار خر شيطان شديم و داريم لذت می بريم!!!!!!!!! تازه هيچ وقت هم رم نمی کند چون صاحبش را که می شناسد .... راستی فکر کردی شيطان هم ممکنه دلش بخواد کسی پای حرف دلش بشيند و بغلش کند(ما از روی حسن نیت با هاش دوستی داریم !!!!!)وای تا خطر ناک تر نشده خداحافظ