ماهی دچار آبی دریا

و فکر کن ماهی کوچک اگر دچار آبی بیکران باشد

و فکر کن آبی دریا اگر دچار ماهی کوچک باشد

و فکر کن دچار که میان آبی دریا و ماهی کوچک بدنبال تکاملی در درون است.

براستی چه کسی دچار کیست؟

ماهی کوچک دچار دریا ست ؟ و یا دریا دچار ماهی کوچک

و باز هم تضادهای دوستداشتنی زندگی

من زندگی را با تضاد دوست دارم

پس هستم

/ 1 نظر / 23 بازدید
نگار آشنا

با سلام زندگی تضادی ندارد، ما از آن تضاد را برداشت می کنیم... از شما برای مطالعه آخرین مطلب وبلاگ با عنوان "سؤال با طعم پسته"، دعوت می کنم : «...البته قابل توجه بانوانِ کمی فقط کمی بد حجاب: همین خنده بی جاست که کار دستش می دهد و قربانی اش می کند، والّا... » با تشکر "نگار آشنا" : http://lahootian9257.persianblog.ir/