صدایی در درون با من است...

می دانی و می دانم

نظاره می کنم تو را در روان خویش

می مانی و می مانم

چه آیینه زیبایی دارم من

تو را نمی دانم چه می بینی

اما من غرق زیباییم

بمان فقط بمان

و اندکی نفس بکش

/ 1 نظر / 37 بازدید
پینه دوز

[پلک] دیدی بغل کامنتم پرچم کانادا می خوره [نیشخند] چه با کلاسه [عینک] برم چند جا کامنت بذارم تازه کشفیدم [شوخی]