گاو هم می فهمه؟

 سلام

 درد آگاهی بد دردی است! من می گویم اصلا انسان چرا باید آگاه باشد؟ چرا باید عاشق باشد؟ چرا فکرمی  کند؟

گاهی اوقات درد آگاهی انسان را یتیم می کند! رشد؟ سعادت؟انسان بودن؟

 به نظر من در این زمانه باید نگاهی متفاوت به این مقولات داشت!

ما همانیم که دانستن  و ندانستن مان یکی است (آیا؟) چون عمل و عکس العمل ما یکیست.

ما در مخلوق بودنمان مجبوریم! ما در تفکراتمان مختار!

باب گفتگو را اینطور تمایل دارم بگشایم:

دانستن و فکر کردن دو مقولاتی هستند که بشر را به هر دو ورطه گمراهی و سعادت کشانده است. چرا دانستن برای ما مسولیت عمل دارد؟ حال چرا باید دانست و آسیب خورد؟ (هم سیاسی و هم دینی و ... برداشت کنید) چرا موضوعاتی همانند وظیفه و نتیجه در افعال ما شکل می گیرد؟

هی...

گاو

یاد صدای حسین پناهی می افتم که می گفت:

... ما چرا می بینیم؟
ما چرا می فهمیم؟
ما چرا می پرسیم؟
مگس هم می بینه
گاو هم میبینه
می بینه که چی بشه ؟
که مگس به جای قند نشینه رو منقار شونه به سر
گاو به جای گوساله اش کره خر رو لیس نزنه
بز بتونه از دور بزغالشو بشناسه
خیلی هم خوبه که ما میبینیم
ورنه خوب کفشامون لنگه به لنگه می شد
اگه ما نمی دیدیم از کجا می فهمیدیم که سفید یعنی چه ؟
که سیاه یعنی چی ؟
سرمون تق می خورد به در
پامون می گرفت به سنگ
از کجا می دونستیم بوته ای که زیر پامون له می شه
کلم یا گل سرخ  ؟
هندسه تو زندگی کندوی زنبور چشم آدمه

...

/ 8 نظر / 6 بازدید
ر.موسوی

تصویر جذاب مرا یاد انشای فواید گاو بودن انداخت برایت ایمیل می کنم. آخرش هم گفته بود انسان می گوید من. گاو می گوید ما.

...

سلام من فکر می کنم یکی از همین روزها شما فیلسوف می شوید!

...

اما عکس العمل ها... ظاهرشان یکسان است. ولی سکوتی از روی آگاهی انرژی اش فرق دارد با یک سکوت از نادانی.

...

تازه من یک گاو دانا می شناسم که در خیرودکنار زندگی می کند... خیلی هم گاو با هوشی است.

امیررضا پدرام

دورود بر دوستداران محیط زیست ... روز جهانی زمین مبارک باد ... April 22 Earth Day

مهدخت

هندسه تو زندگی کندوی زنبور چشم آدمه

خاطره

یعنی گاو ها و همه کائنات بعضی وقتها ندیدنو نفهمی ما رو می بخشن ؟؟!!

خاطره

آخه خیلی مهمه همین که می بینیم و جدا میکنیم !!!!