روز اول

سلام

 و من زاده شدم. روزی که بدنيا آمدم آسمان آبی بود و آبی بودن آسمان نشانی بود که از کجا آمدم و به کجا می روم. و امروز روز اول زندگانی روحم است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
angel

آنچه من از خدا خواستم! من نيرو خواستم و خدا مشکلاتي سر راهم قرار داد تا قوي شوم . من دانش خواستم و خدا مسائلي براي حل کردن به من داد . من سعادت و ترقي خواستم و خداوند به من قدرت تفکر و زور بازو داد تا کار کنم . من شهامت خواستم و خداوند موانعي بر سر راهم قرار داد تا آنها را از ميان بردارم . من انگيزه خواستم و خداوند کساني را به من نشان داد که نيازمند کمک بودند. من محبت خواستم و خداوند به من فرصت داد تا به ديگران محبت کنم . من به آنچه مي خواستم نرسيدم ..... اما انچه نياز داشتم به من داده شد. نترس با مشکلات مبارزه کن و بدان که مي تواني بر آنها غلبه کني.

یه معلم

سلام . تولدت مبارک . بالاخره تو هم اومدی قاطی ما . کاش هنوز هم پیش ما بودی . پس میذارمت بخش روزی روزگاری معلم بودم .