خدای گونه می نگری مرا

 

خدای گونه بر من می نگری که گویی به نسیمی بندم و رهایم می کنی...

گاه حجم یک کلاغ کنتراست یک تابلو را حفظ می کند ( حسین پناهی)

چه زیباست امید به نسیمت

چه زیباست امید به دمیدنت

و چه زیباست ذکاوت سپردن امور به دستت

می نوازی ؟ یا می بری؟ آب رویم را!

/ 0 نظر / 17 بازدید