گام می نهم بر دهه چهارم زندگی

سلام گام می نهم بر دهه چهارم زندگی

/ 2 نظر / 18 بازدید
پرستنده

سلام همسر جان. به جاده خوش آمدی! من همیشه پیش از تو بر لب جاده منتظرم! :)

حسین

مبارکه.[هورا]یادته 2سال پیش با هم راجع به دغدغه های دهه یچهام وباید ها ونباید های این دهه صحبت کردیم؟!