با تمام گوشت و پوستم آموخته ام

سلام

با تمام گوشت و پوستم آموخته ام که برادر از برادر جدا می شود

نقد دارد

صحبت می کند

اما هرگز ساز خیانت برای او نمی نوازد.

تا شما چه برداشت کنید از این مجمل....

/ 2 نظر / 15 بازدید
مهديه ت.م

سلام. مطلب زيبايي بود. چه وبلاگ جالبي داريد... تا تعريف شما از برادر چي باشه. توي مملكت ما، مفهوم برادر در حال نابود شدنه.

سفرمن

ما نیز بسیار مجمل برداشت نمودیم از این مجمل البته نه به علت مجمل بودن این نوشته بلکه به علت مجمل بودن اندازه ی مخ خودمان [ابله] زت زیاد استاد خان