حسادت هایم

خنده هایت 

حسادتم را بر می انگیزد

همانند میوه ای دستچین شده می ماند که به دیگران عرضه می شود

و تو می دانی که تو فقط و فقط مال من هستی

و من می دانم که تو فقط و فقط با من نمی خندی

و همین ماجراست که مرا می کشاند به وادی توهم و گرداب خیال

اما...

افسوس که گرداب خیال من با خنده های تو دوامی ندارد

آخر من نمیتوانم در برابر میوه های زیبای تو صبر کنم

همه را فراموش میکنم

(عیسی)

/ 2 نظر / 20 بازدید
پرستنده

عزیز نازنین و مهربانم! [لبخند]