همچون بوییدن گل

زمانهایی می آید که دوست داشتن را همچون بوییدن گلی می دانیم

و زمانهایی می آید که بوسیدنت را همچون نفس کشیدن می دانم

نفسی که اگر نباشی به شماره می افتد

حال که نیستی 

براحتی می توانم بگویم به تعداد نفسهایم

"دوست دارم" هایم را بشمار

/ 1 نظر / 27 بازدید
پاییزفصل زیبا

من از قفس تنهايى خويش بيرون نخواهم آمد! ولى در اين تنهايى جهان با من است. و من بيهوده در ماوراء جهان جهانى ديگر را آرزو مى كنم بیژن جلالی......[گل][گل][گل][گل]...سلام در((پاییزفصل زیبا ))با جدیدترین نوشته هایم آپم شما دعوتید ....ممنون