زمين

و زمین را از بالا نگاه می کنم...

قلب زمین می تپد اما با درد...

و یاد حسین پناهی می افتم که می گفت:

کهکشانها کو زمینم؟

زمین کو وطنم؟

وطن کو خانه ام؟

خانه کو مادرم؟

مادر کو کبوترانم؟

معنی این همه سوال چیست؟ من گم شده ام در تو یا تو گم شده ای در من ای زمان؟

یادش به خیر ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
دولت صحبت

به ياد اولين کاستی که از ناصر عبداللهی خريدم....زمان می گذرد ....زمانه نيز هم.... ما می ما نیم و ....

خاطره

آخرين باری که نوار قلب زمين را گرفتم،عموديهايش دنبال دليلی برای پا بر جا بودن مي گشتن شايد اميد...