چشم بر بندید بر من

چشم بر بندید بر من که نفسهایم به شماره افتاده است...

لبخند زنید بر من که بال پرواز برگشوده ام

می دانی که

بودن در کنارت نفس هام را به شماره می اندازد.

و من در کنارت همچون یخی در گرمای تموز

نه آنکه گرم و شوم و آب شوم

یکراست بخار می شوم... :)

چشم بر بندید بر من یا مرا بیابید اگر می بینید.

/ 0 نظر / 16 بازدید