سلام

و حکایت امروز حکایت تولد مجدد است!

و ما هر سال از نو زاده می شویم (آیا؟)

کودکانه پا به دنیا می گذاریم

آذریم ( البته بدون لهجه)

تولدم مبارک ( ۱۰ آذر)