سلام

چرا باید بگم من بازی نمی کنم اونم بازی کامپیوتری!

چرا؟   ...   نه٬ چرا؟

دیروز داشتم توی یاهو گیمز(!) یک بازیی می کردم که شاید بتونید در ادامه حدس بزنید و در آخر کار به خودتون ۲۰ بدید!

وسطای بازی ( داشتم بد می آوردم) یاد یک نوشته افتادم:

« هی رفیق...

آسمان٬ تخته و انجم بودش مهره ی نرد

کعبتینش؛ مه و خورشید و فلک نراد است

با این تخته و این کهنه و این کهنه حریف

 فکر بردن بودت٬ عقل تو بی بنیاد است

برد با آمد کار است نه دانستن کار

 تاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است! »

اینم آب با فلسفه خوردن ما!!!