سلام

ما دیده بودیم یه عده دکتری می گیرن اما حتی موضوع پایان نامه شون رو هم نمی دونن!

ما دیده بودیم که یکی یه جایی یه صحبت مهمی می کنه٬ بعدش یه جای دیگه یه نفر دیگه همون صحبت رو به نفع خودش تموم می کنه!

ما دیده بودیم که مطالب یه سخنرانی رو می شه توی مقاله  یکی دیگه پیدا کرد!

ما دیده بودیم زیر کتابها می نویسن حق  هر گونه کپی محفوظ است!

اما....!

اما ندیده بودیم   مادر   آدم تو روز روشن از وبلاگ پسرش مطلب بزنه توی بلاگ خودش و هیچ٬ هیچ٬ هیچی هم نگویند که این نوشته مال کیه!!!!

(عجب!)

چه حالی میده من برم به پرشین بلاگ شکایت کنم بعدش وبلاگ خانم دکتر تعطیل بشه!!!

فکرش رو بکنین تیتر روزنامه بشه:

با حکم دادگاه مطبوعات صورت گرفت:

با شکایت پسری از مادرش٬ وبلاگ مادر تعطیل شد!

ولی چه کنم؟

هی... چه کنم که آستان پاچه خواری مادرانه اجازه ی چنین کاری رو به من نمیده!!!

بالاخره مادر دیگه.....

و باز هم می نویسم...