سلام

با خودم فکر می کردم!

من٬ فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی٬ با این همه دغدغده(!) چه سیاسی چه اجتماعی...

وقت نمی کنم وبلاگم رو به روز کنم! اما حالا مادرم یک وبلاگ زده و حالا من شرمنده می شم اگر وبلاگم رو به روز نکنم.

اما بازهم فرق نمی کند.

بازهم و هنوز هم روحم سرفه دارد!