سلام
پرفا جان
این هم ۱۰۰ مین پستم!

غول یعنی محدودیت!
غول یعنی ترس
غول یعنی لیسیدن یک کاغذ بی مصرف از ترس اینکه ممکنه شکلاتی در کار نباشه.
غول یعنی بازی های همیشگی در زندگی ( یعنی تکرار همیشگی اشتباهات)
غول یعنی حماقت (من هرگز در زندگیم احمق نیستم)
غول یعنی خنده از سر فرار از گریه
خوب معلومه که آدم اگر با غول کاری نداشته باشه اون هم با ما کاری نداره. اما مهم اینه که بیدونیم اون غول یک شاخه از درخت وجود ما رو بریده.

همه از این غول ها زیاد دارن!
تازه همه هم خوب بلدیم بازی آقا غوله رو هم انجام بدیم.
به این مطلب آخری پرفا توجه کنید. پر از غول هایی است که اگر روزی در دهان آنها بپری یک پرفای دیگر رقم خواهی زد
غولها در زندگی ما میآن و هستن! شاید رسالت آرام زیستن ما شناخت غولها باشه!

حواسمون باشه هرگز غولی رو نابود نکنیم چون بلافاصله در حال شکل دادن غولی جدید هستیم 

                                                                                  بازهم در دهان غول باشید!